• test

181138-labiryntSzeroko rozumiana psychologia pomaga nie tylko w rozwiązywaniu problemów, ale także wspomaga rozwój własnej osobowości. Psychoterapia często pomaga odkryć Pacjentowi jego zdolności, kompetencje, uwierzyć we własne możliwości.

Właściwa diagnoza postawiona przez lekarza specjalistę może skutkować rozwiązaniem wielu problemów Pacjenta, a których powód nie był znany. Nasze zdrowie psychiczne ma realny wpływ na zdrowie całego organizmu. Z wiadomych względów Pacjenci, którzy korzystają z usług lekarza psychologa i psychiatry, starają się utrzymywać ten fakt w tajemnicy przed rodziną, znajomymi lub przed pracodawcą. A rozpoznanie konkretnego schorzenia psychologicznego w wielu przypadkach zmienia diametralnie sfery życia osoby chorej.

Jestem specjalistą z dziedziny psychologii z prawie 50 letnim stażem pracy. Na swojej drodze było mi dane udzielić specjalistycznej pomocy osobom, u których zdiagnozowana choroba psychiczna często zmieniła całe ich życie.

Moja droga zawodowa:

  1. Od 1967 roku jestem związany z przemysłem górniczym. Jako Ośrodek Badań Psychologicznych dla Górników wykonywałem badania pracowników na stanowiskach górniczych.
  2. Praca w byłym szpitalu psychiatrycznym w Branicach.
  3. Kurator społeczny.
  4. Szkolenia dla firm.
  5. Od 2001 roku posiadam uprawnienia do badań osób na broń.
  6. Od 1974 roku posiadam uprawnienia do badań kierowców.

Zapraszam wszystkich Pacjentów na wizyty!

Logo